máy nghiền fujimora opus lingfil uu s

Chúng tôi đóng gói các sản phẩm với dịch vụ tốt nhất để làm cho bạn một khách hàng hài lòng.

Chào mừng đến với Cơ sở Sản xuất Khai thác SHM. Chúng tôi chủ yếu sản xuất thiết bị nghiền, nghiền và khai thác liên quan. Nếu Bạn Có Bất Kỳ Nhu Cầu, Bạn Có Thể Liên Hệ Dịch Vụ Khách Hàng Trực Tuyến Của Chúng Tôi Hoặc Để Lại Tin Nhắn Qua Biểu Mẫu Dưới Đây. Chúng tôi sẽ phục vụ bạn tận tình!


chagrijnvertaling naar Spaansvertalen24

Online vertaler. Gratis vertaling van teksten online. machinevertaling technologie.

Bấm để trò chuyện

cintorínpreklad do ruštinyprekladac24

Corpus name OpenSubtitles2018. License not specified. References http //opus pl/OpenSubtitles2018.php http //stp.lingfil.uu.se/ joerg/paper/opensubs2016.pdf

Bấm để trò chuyện

Перевод «real estate» с англійської на

Перевод «real estate» на українську мову «нерухомість» — Англійсько-український перекладач

Bấm để trò chuyện

cầu thangdịch để Anhthongdich24

Máy dịch thuật công nghệ. Thongdich24 > Việt nam Anh dịch trực tuyến Việt nam-Anh từ điển cầu you thang wins Ví dụ về bản dịch của "cầu thang" trong ngữ cảnh

Bấm để trò chuyện

opholdeoversættelse til engelsk

Online Oversætter. Gratis oversættelse af tekster online. Maskinoversættelse teknologi.

Bấm để trò chuyện

kidobhatjukfordítás angolrafordito24

Corpus name OpenSubtitles2018. License not specified. References http //opus pl/OpenSubtitles2018.php http //stp.lingfil.uu.se/ joerg/paper/opensubs2016.pdf

Bấm để trò chuyện

bikinitraducere în românătranslatero

Corpus name OpenSubtitles2016. License not specified. References http //opus.lingfil.uu.se/OpenSubtitles2016.php http //stp.lingfil.uu.se/ joerg/published/ranlp-V.pdf

Bấm để trò chuyện

OPUSan open source parallel corpus

 · OPUS is a growing collection of translated texts from the web. In the OPUS project we try to convert and align free online data to add linguistic annotation and to provide the community with a publicly available parallel corpus. OPUS is based on open source products and the corpus is also delivered as an open content package.

Bấm để trò chuyện

Translation for "momci" in the free contextual Croatian

Translation of «momci» in English language «boys» — Croatian-English Dictionary

Bấm để trò chuyện

เขารู้ว่าการแปลภาษาที่ภาษา

Corpus name OpenSubtitles2018. License not specified. References http //opus pl/OpenSubtitles2018.php http //stp.lingfil.uu.se/ joerg/paper/opensubs2016.pdf

Bấm để trò chuyện

BooksOPUS

In OPUS the alignment is formally bilingual but the multilingual alignment can be recovered from the XCES sentence alignment files. Note also that the alignment units from the original source may include multi-sentence paragraphs which are split and sentence-aligned in OPUS.

Bấm để trò chuyện

Traduzione di "Rushmore" nel dizionario contestuale

Traduzione di «Rushmore» in italiano lingua — Inglese-italiano dizionario

Bấm để trò chuyện

cl.lingfil.uu.se

 · lt Språk­teknologi och dator­lingvistik på Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Här finns information bl. a. om Master­programmet i språk­teknologi och forskning i ämnet.

Bấm để trò chuyện

Traduzione di "Rushmore" nel dizionario contestuale

Traduzione di «Rushmore» in italiano lingua — Inglese-italiano dizionario

Bấm để trò chuyện

chuyệndịch để Anhthongdich24

Máy dịch thuật công nghệ. Thongdich24 > Việt nam Anh dịch trực tuyến Việt nam-Anh từ điển chuyện story Ví dụ về bản dịch của "chuyện" trong ngữ cảnh Chuyện

Bấm để trò chuyện

لا أعرف مع من ستكونين صديقة الآنперевод на

Corpus name OpenSubtitles2016. License not specified. References http //opus.lingfil.uu.se/OpenSubtitles2016.php http //stp.lingfil.uu.se/ joerg/published/ranlp-V.pdf

Bấm để trò chuyện

bikinitraducere în românătranslatero

Corpus name OpenSubtitles2016. License not specified. References http //opus.lingfil.uu.se/OpenSubtitles2016.php http //stp.lingfil.uu.se/ joerg/published/ranlp-V.pdf

Bấm để trò chuyện

holdingprijevod i obrada by Drazen Prevoditelj24

Online prevoditelj. Besplatni prijevod tekstova na mreži. Tehnologija strojnog prevođenja.

Bấm để trò chuyện

Romatranslation to Hebrewtranslatero

Online translator. Free text translation online. Machine translation technology.

Bấm để trò chuyện

Blockprijevod i obrada by Drazen translatero

Online prevoditelj. Besplatni prijevod tekstova na mreži. Tehnologija strojnog prevođenja.

Bấm để trò chuyện

Traducere «bungalow» din engleză în română cu exemple

Bucharest Cluj-Napoca Timișoara Iași Constanța Craiova Brașov Galați Ploiești Oradea Brăila Arad Pitești Sibiu Bacău Târgu Mureș Baia

Bấm để trò chuyện